Regulamin

Regulamin sklepu www.adamki.pl

 


Postanowienia ogólne:


1. Użytkownik prowadzi sprzedaż internetową za pośrednictwem sklepu internetowego adamki.pl.
2. Zamówienia w sklepie mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
3. Osoby dokonujące zakupów z Sklepie Internetowym, o których mowa powyżej (Klienci), to osoby fizyczne składające zamówienia i zawierające umowę sprzedaży w celu nawiązania bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsumenci) oraz inne podmioty (Klienci biznesowi).
4. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym to produkty fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta. W przypadku zakupu przez Konsumenta termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia, kiedy rzecz została Klientowi wydana, a w przypadku Klienta biznesowego- rok. Aby zrealizować uprawnienia wynikające z gwarancji Klient powinien przedstawić dokument zakupu ( paragon lub fakturę).
5. Ceny produktów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w walucie polskiej, są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT - odpowiednio w wysokości 8% lub 23%. Ceny produktów nie zawierają jednak kosztów przesyłki ( kosztów dostawy).
6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiany cen produktów nie wpływają na zmianę ceny określonej w uprzednio przez Klienta zamówieniu.
7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon - według wyboru Klienta.
8. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem, a Firmą AR.
9. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego, z którego korzystał Klient przy składaniu zamówienia ( kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
10. Sklep Internetowy może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku braku wpłaty za zamówiony towar w sytuacji wyboru wpłaty przed wysyłką - w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia przez Klienta.

11. Koszty wymiany towaru (koszty przesyłki) na inny pokrywa Kupujący.

12. Przybliżony czas realizacji zamówienia do 5 dni roboczych od czasu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.