Formularz reklamacyjny

Formularz wymiany/zwrotu towaru

Formularz prosimy wysłać razem z towarem oraz e-mailem na adres: bucikiadamki@gmail.com

Numer zamówienia: ………………..

Numer paragonu: ………………..

Data zamówienia: ………………..

Data otrzymania przesyłki: ………………..

Imię i Nazwisko: ………………..

Adres do wysyłki: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon: ………………..

Email: ………………..

  1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z Firmą „AR” Alina Róg, adres Firmy: ul. Orkana 70A, 34-730 Mszana Dolna i zwracam wymienione poniżej towary.
  2. Znane mi są warunki wymiany towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu oraz w wyżej wymienionej ustawie. W przypadku wymiany towaru na inny koszt przesyłki pokrywa Klient1.

 

 

Nazwa towaru:

Kod produktu:

Ilość:

Cena brutto:

Przyczyna wymiany/zwrotu*:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *W przypadku zwrotu towaru bez podania przyczyny pozostawić puste.

Uwagi klienta: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[1] Wpłaty należy dokonać na rachunek o numerze:

51 1240 5165 1111 0000 5227 7962

 

Towar należy przesłać na adres:

Firma „AR” Alina Róg

ul. Orkana 70A,

34-730 Mszana Dolna

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:

_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

Właściciel rachunku:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                            (data i podpis Klienta)